Jak podejmować decyzje w biznesie.

Strona główna

Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi mają kluczowe znaczenie dla efektywnego działania ludzkich organizacji, odkąd pojawiły się one po raz pierwszy. Jest to także badanie, w jaki sposób nowoczesna technologia czy tez zmiany w wartościach i praktykach społecznych, jak również nowe, elektroniczne technologie komunikacji oraz przetwarzanie informacji zmienia dziś zarządzanie i podejmowanie decyzji. Prawie wszyscy należymy do obserwatorów organizacji, ponieważ większość życia spędzamy w środowiskach organizacyjnych. Wielu z nas kwalifikuje się także do kategorii twórców organizacji, gdyż jesteśmy w większym lub mniejszym stopniu odpowiedzialni za utrzymywanie organizacji i wprowadzanie w nich zmian. Wszyscy jesteśmy także obserwatorami organizacji ze względu na fakt bycia obywatelami. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się funkcjonowaniu największych organizacji w naszym społeczeństwie – dużych korporacji oraz agencji rządowych. Niejako na przekór obecnemu cynizmowi optymistycznie zapatrujemy się na organizacje i chociaż mamy świadomość ich braków, koncentrujemy się na ich sposobie działania, a szczególnie na warunkach, które pozwalają im działać dobrze.


Tagi:
decyzje, zarządzanie, organizacje
Zobacz także

Hierarchia celów

Już na poziomie fizjologicznym związki między środkami a celami służą integracji zachowania. Na tym poziomie koordynacja napięcia mięśni jest środkiem do wykonywania prostych czynności fizjologicznych- chodzenia, sięgania i chwytania przedmiotu, wodzenia wzrokiem za przedmiotem. U dorosłego te proste ruchy są w dużej mierze nieświadome i automatyczne, ale dziecko musi się natrudzić, aby się ich nauczyć. Podobnie, choć nie na poziomie odruchów, dorosły uczy się zachować w sytuacjach wiążących środki i cele. Zrobienie kroku czy chwycenie przedmiotu jest zazwyczaj...
Archiwum

Cechy pojętności człowieka

(Opublikowano: 11.03.2011r.)

Pojętność jest oczywiście równie charakterystyczna dla zachowania ludzi, jak i zwierząt stojących na wyższym szczeblu rozwoju ewolucyjnego. Istnieje jednak wiele dość uderzających różnic między pojętnością ludzką a zwierzęcą. Zwierzęta uczą się przede wszystkim metodą prób i bledów. Oznacza to, że zwierzę niczego się nie nauczy, dopóki nie będzie miało możliwości...

Niekompletność wiedzy

(Opublikowano: 11.03.2011r.)

Racjonalność zakłada kompletną, a zarazem niemożliwą do zdobycia, wiedze na temat dokładnych konsekwencji każdego wyboru. W rzeczywistości człowiek posiada tylko fragmentaryczną wiedze na temat warunków swoich działań oraz niewielkie rozeznanie w regułach i prawach, które umożliwiłyby mu odgadnięcie przyszłych konsekwencji na podstawie wiedzy o obecnych okolicznościach. Na...